logo4

  • sg1.jpg
  • sg2.jpg
  • sg3.jpg
  • sg4.jpg
  • sg5.jpg
  • sg6.jpg

flaga-francji-ruchomy-obrazek-0014

Strona poświęcona jest pamięci żołnierzy Batalionu Piechoty Landsturmu 1 Hagenau, w większości pochodzących z Alzacji, którzy zginęli w czasie I wojny światowej 1 lutego 1915r. w bitwie pod Blinnem, tam zostali pochowani i spoczywają do dzisiaj.

Strona jest także swoistą kroniką dokonań Jean-Luca Fechtera, Francuza, Alzatczyka, dzięki któremu udało się ocalić od zapomnienia losy owego nieszczęsnego batalionu – a to dlatego, że jednym z poległych , spoczywających w Blinnie landszturmistów jest brat jego dziadka –Josef  Fechter.

Moja znajomość z Jean-Lucem Fechterem zaczęła się zupełnie przypadkowo 18 czerwca 2003r. Jean - Luc przyjechał z  Alzacji do Polski , bo chciał odnaleźć grób stryjecznego dziadka Josefa Fechtera.  Wiedział  już, że Josef Fechter poległ w bitwie pod Blinnem 1 lutego 1915r.

Wraz z  żoną i córką pomagaliśmy naszemu francuskiemu gościowi. Jeździliśmy z nim do Blinna, Sierpca, Płocka, Zamościa w poszukiwaniu dokumentów, map, jakichś zapisków dotyczących losów żołnierzy Landsturm Batalion 1 Hagenau.

 Po powrocie do Francji Jean-Luc,  krok po kroku odkrywał nieznane mu fakty dotyczące losów jego stryjecznego dziadka oraz pozostałych landszturmistów. Przesyłał nam  do Polski zdobyte materiały, zdjęcia, pamiętniki. To m.in. na podstawie tych materiałów Zdzisław Dumowski napisał artykuł (część dotycząca Blinna) Niemieckie ślady I wojny na ziemi sierpeckiej, opublikowany w  Sierpeckich Rozmaitościach, nr 3(81)/2010, s. 23-29.

Jean –Luc Fechter przyjechał ponownie do Polski w 2004 i 2015r. Efektem jego pierwszych wizyt było wykupienie przez UG w Szczutowie działki, będącej prywatną własnością ,na której już w 1916r. wybudowano poległym w Blinnie żołnierzom pierwszy pomnik. Nie było po nim śladu. Wśród gęstej roślinności leżała tylko kamienna kula. Po wykupieniu działki wykarczowano też krzaki porastające to miejsce.

Przez kilka kolejnych lat w sprawie cmentarza nic się nie działo. Temat cmentarza istniał jednak, na portalu historycznym Tradytor, a  zajmowali się nim Krzymen (Krzysztof Menel z Warszawy), Thomas (Tomasz Kowalski z Sierpca) i Fuchsi (Günter Fuchs z Gostynina). Wspomniani entuzjaści historii publikowali aktualne zdjęcia tegoż cmentarza, a  w zasadzie tego, co z niego zostało, oraz dzielili się zdobytymi informacjami.

W 2013 r. Urząd Gminy w Szczutowie uzyskał ze źródeł zewnętrznych i z własnego budżetu kwotę 45tys. zł z przeznaczeniem na renowację cmentarza w Blinnie. Zbudowano nowy pomnik (wg projektu Jacka Wochowskiego), uprzątnięto i ogrodzono teren. Prace zakończono w październiku 2014r.Miejsce wiecznego spoczynku poległych żołnierzy odzyskało po wielu latach należny mu wygląd.

Finałem poszukiwań Jean-Luca Fechtera jest jego artykuł Le destin tragique du Landstrum Infanterie Bataillon Hagenau zamieszczony w czasopiśmie „L’Outre – Fore’t” (nr167, III – 2014). Artykuł przetłumaczyli na język polski: Tomasz Kordala (z języka francuskiego) i Günter Fuchs (z języka niemieckiego). Został on opublikowany w półroczniku Nasze Korzenie  wydawanym przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Ostatni pobyt Jean-Luca Fechtera w Polsce w 2015r. został opisany w lokalnej prasie. W  Tygodniku Płockim (nr 9 z dn. 3 marca 2015r). ukazał się artykuł Leny Szatkowskiej Z Wogezów do Blinna śladami stryjecznego dziadka. W Nowym Tygodniku Sierpeckim (nr 2 i 3 z dn. 17 lutego i 24 lutego 2015r.) zamieszczono dwa artykuły napisane przez Sabinę Dołkowską. Jen-Luc Fechter spotkał się też z uczniami szczutowskich szkół.

 Serdecznie dziękuję Jean-Lucowi Fechterowi za możliwość wykorzystania zgromadzonych przez niego materiałów,  które opublikowałem na tej witrynie. Jego pasja przyczyniła się do odkrycia nieznanych nam faktów historycznych związanych z naszym miejscem zamieszkania i naszymi okolicami. 

Józef Topolewski